Infografia

Infart agut de miocardi (IAM)

Infografia, il·lustració digital, tipografia

Creació d’infografia per explicar de manera gràfica quins poden ser els símptomes de l’Infart Agut de Miocardi (IAM) en les dones.

El contingut ha estat extret de fonts oficials i supervisat per la metgessa Eva Lluch Suriol (EAP Penedès Rural, ICS)

#dissenygrafic

#artwork